Voorwaarden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy Voorwaarden.
Nicksfineartgallery.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Email: niburgh@hotmail.com
www.nicksfineartgallery.com
Zoetermeer

Persoonsgegevens die wij verwerken ( alleen bij bestellingen)
Nicksfineartgallery.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor – en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nicksfineartgallery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling
– verzenden van ons werk
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang nicksfineartgallery persoonsgegevens bewaart
Nicksfineartgallery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren dan waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nicksfineartgallery verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek hiervan kunt u per e-mail richten aan nicksfineartgallery.com e-mail: niburgh@hotmail.com

Wijzigingen
Indien wij een belangrijke wijziging doorvoeren, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving per email.